Chơi lút cán nữ trưởng phòng lồn đẹp. “Gọi tên tôi đi, hai chúng ta. Gọi tôi như vậy rất bình thường. Về phần bạn gái của anh, mấy ngày nữa tôi sẽ giúp anh tìm một người. Tối nay anh có việc gì nữa không? Giám đốc Dương, anh qua đây.” , còn thiếu một cái, thế nào?” Giám đốc Dương là người của Tổng cục. Anh ấy ở độ tuổi bốn mươi, rất dễ tính và có khả năng làm việc tốt. “Lý quản lý, tối nay thật trùng hợp, tôi vừa hứa với một người bạn đi chơi, thật xin lỗi! Hãy đi theo Dương.” Chúa phán. “Tôi phải thực hiện lời hứa của mình với người khác.