Tag: SSIS-232

Những ngày hạnh phúc khi sống thử với người yêu

Quyên- Long, đừng giật mạnh quá, đau đấy, cứ làm từ trong ra ngoài. Long- Vâng, em yêu, bây giờ em không cảm thấy đau. Tôi bắt đầu đụ cô ấy thật mạnh. Bạn cũng có niềm vui khi đụ em gái mình! Long- vâng em yêu..hôm na...